ราคาตู้แช่แข็ง ..ที่เก็บผลิตภัณฑ์อาหาร

ตู้แช่แข็งเป็นถังเก็บหรือช่องที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องใช้เครื่องทำความเย็น ซึ่งราคาตู้แช่มีหลายระดับให้เลือกสรรอย่าคิดว่าการมีตู้แช่เป็นเรื่องไม่สำคัญ หลายคนอาจจะกังวลว่าเพราะ ราคาตู้แช่ นั้นแหละที่ทำให้รู้สึกสินเปลือง แต่ตู้แช่สามารถเก็บอาหารหรือกล่องพร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง ทำความเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลายและครัวเรือนระบบทำความเย็นตู้แช่แข็งประกอบด้วย 4 ส่วนพื้นฐาน ได้แก่ คอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์เค้นส่วนและระเหย

ราคาตู้แช่

ประเภทของการแช่แข็งของตู้แช่แข็ง

Coldstorage หรือเรียกว่า FreezeRoom ห้องเย็น coldroom หรือ chillingroom หรือ coldstorageroom คือห้องเย็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป sandwichpanel หรือผนังห้องเย็น insulationpanel หรือ coldroom มีแผ่นฉนวนผนังโฟม PSPUPURPIRFOAM และราคาห้องเย็นถูกไม่แพงและมีฉนวนหลังคาROOFPANELส่วนโฟมที่ใช้ Polystyrenefoam และ Polyurethanefoam บริษัทรับสร้างห้องเช่นห้องเย็นห้องเย็นสำเร็จรูปห้องฉนวนกันไฟ COLDROOMCHILLROOM และ STORAGEROOM ระดับของการใช้ความเย็นในการถนอมอาหารการใช้ความเย็นแยกได้ตามระดับของการใช้อุณหภูมิได้ 2 ระดับ คือ การแช่เย็นหรือการใช้อุณหภูมิเหนือจุดเยือกแข็ง และการแช่แข็งหรือการใช้อุณหภูมิต่ํากว่าจุดเยือกแข็ง

1.การแช่เย็น(Refrigeration) การเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในอุณหภูมิต่ําเหนือจุดเยือกแข็งหรือการเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในห้องเย็นหรือตู้เย็นเรียกว่าการแช่เย็น (refrigeration) ณ อุณหภูมิประมาณ 0–5 องศาเซลเซียสการใช้ความเย็นในการถนอมรักษาเนื้อสัตว์ เป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เท่านั้นไม่ใช่การทําลายจุลินทรีย์อุณหภูมิต่ํา ทําให้กระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) ช้าลงโดยเฉพาะที่อุณหภูมิต่ําใกล้จุดเยือกแข็งเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์จะช้าลงมากปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ ก็ช้ามากด้วยดังนั้นจุลินทรีย์จึงเจริญเติบโตได้ช้ามาก ทําให้การเน่าเสียกินเวลานานขึ้น

2.การแช่แข็ง (freezing) เป็นการเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่ต่ํากว่าจุดเยือกแข็งหรือต่ํากว่า 0 องศาเซลเซียสการแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารระยะยาวที่หากปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะสามารถรักษาสีกลิ่นรสและคุณค่าทางอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะสามารถรักษาเนื้อสัมผัสได้ปานกลางเท่านั้น ในกระบวนการแช่แข็งนั้นอุณหภูมิของอาหารถูกลดลงมา เราสามารถดึงความร้อนออกเพื่อลดอุณหภูมิของอาหารลงเรื่อยๆจนต่ํากว่า0องศาเซลเซียสโดยที่น้ําในอาหารยังไม่เป็นน้ําแข็ง ในสภาพที่อุณหภูมิของอาหารต่ํากว่าจุดเยือกของอาหารนั้นจะเป็นสภาพที่เรียกว่าเย็นยิ่งยวด (Undercool)

การแช่แข็งของตู้แช่แข็งแบ่งได้เป็น2แบบ

1.การแช่แข็งแบบช้า (SlowFreezing) เป็นการแช่แข็งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นเยือกแข็งโดยอาจใช้เวลาตั้งแต่ 3-72 ชั่วโมงโดยอุุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียสการแช่งแข็งจำดำเนินไปอย่างช้า โดยเกิดจากภายนอกเข้าไป สู่ภายในของผลิตภัณฑ์น้ำที่อยู่ภายนอกเซลล์ (extracellularwater) จะแข็งตัวกว่าน้ำที่อยู่ภายในเซลล์ เนื่องจากน้ำที่อยู่ภายนอกเซลล์มีความเข้มข้นของตัวถูกทำลายต่ำกว่า จึงให้เกิดเกล็ดน้ำแข็ง การทำให้อาหารแข็งอย่างช้าๆ นั้นน้ำจะค่อยๆ แยกตัวออกจากเซลล์กล้ามเนื้อรวมตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งน้ำแข็งจะเป็นผลึกใหญ่และมีขนาดไม่สม่ำเสมอและอยู่ระหว่างเซลล์ในบริเวณที่มีน้ำอิสระมากน้ำที่ขยายตัวเมื่อแข็งตัวอาจดันให้เซลล์แตกได้ เมื่อนำอาหารแช้แข็งประเภทนี้ มาละลายน้ำจะไหลออกจากอาหาร ถ้าเซลล์แตกเป็นจำนวนมากสารอาหารต่างๆ ก็จะไหลออกมารสชาติของอาหารก็จะด้อยลงและมีลักษณะแข็ง

2.การแช่แข็งแบบเร็ว (QuickFreezing) เป็นวิธีการแช่แข็งโดยทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งชิ้นเยือกแข็งภายในเวลา 30 นาทีอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง -18 ถึง -40 องศาเซลเซียสการแช่แข็งแบบนี้อุณหภูมิของเนื้อหรือผลิตภัณฑ์เนื้อที่นำมาแช่แข็งนั้น จะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบทั่วเนื้อเยื่อของเนื้อทั้งภายในและภายนอกเซลล์ การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกล็ดน้ำแข็งเล็กๆ ไม่สามารถเพิ่มขนาดขึ้นได้จึงได้น้ำแข็งเล็กที่มีขนาดสม่ำเสมอและอยู่ภายในเซลล์เป็น ส่วนใหญ่เมื่อทำให้อาหารแช่แข็งละลายน้ำแข็งผลึกเล็กๆ ย่อมละลายอย่างรวดเร็วและน้ำยังคงอยู่ภายในเซลล์จึงถูกดูดกลับเข้าไปโดยโมเลกุลโปรตีน ส่วนใหญ่ไม่ออกจากอาหารทำให้อาหารเสียน้อยและมีคุณภาพดี

ทั้งนี้ ขอแนะนำรุ่นที่ ราคาตู้แช่ แข็งมีความน่าใจกันดีกว่าเช่น รุ่น NR-FZ121S-S จาก Panasonic เหมาะสำหรับ แช่น้ำนมแม่และสามารถใช้แช่อาหารแช่แข็งอื่นๆ ได้,ถาดอะลูมิเนียมช่วยให้อาหารเย็นเร็วขึ้น,ชั้นวางพลาสติก สะดวก มองเห็นได้ง่าย ซึ่งราคาตู้แช่รุ่นนี้อยู่ที่หมื่นต้นๆ เท่านั้นเอง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *